چرا ما؟

عوامل موفقیت صنایع غذایی باخیش

صنایع غذایی باخیش به تولید و ارائه کیک و کلوچه می پردازد  برتری شرکت نظری و موفقیت در بازارهای رقابتی، نتیجه ویژگی های مهم زیر می باشد:

• تولید کیک و کلوچه،پشمک و نوقا بر اساس نیاز مشتری
• نیروی انسانی مجرب
• ظرفیت بالای تولید
• کیفیت برتر محصولات
• قیمت رقابتی
• تحویل به موقع