نمایندگان فروش

 

اسامی و آدرس و شماره نمایندگیهای فروش سراسر کشور و استانهای تحت پوشش  نمایندگی

ردیف نام و نام خانوادگی آدرس دفتر نمایندگی تلفن استانهای تحت پوشش 
1 نمایندگی  مرکزی تبریز – خیابان امام – روبروی دبیرستان منصور – ساختمان بیمه توسعه – طبقه دوم  09143018219  نمایندگی آذربایجان شرقی 
2  نمایندگی خلیل نژاد ارومیه _ خیابان شهید باهنر – فروشگاه خلیل نژاد   09141873541 نمایندگی آذربایجان غربی 
3  نمایندگی نریمانی  بیله سوار – بازارچه مرزی – فروشگاه نریمانی 09148366076  نمایندگی اردبیل 
4  نمایندگی الماسی  چهارراه سیروس – اول بوذرجمهری نو – فروشگاه الماسی 09123434213  تهران و قزوین و سمنان 
5  نمایندگ یبرادران عسگری  قم – خیابان شهید بهشتی – فروشگاه برادران عسگری 2536624891 قم و مرکزی و همدان 
6  نمایندگی جعفری  خیابان امام  بالاتر از بانک ملت – فروشگاه جعفری 09131278306 نمایندگی میمه 
7  نمایندگی تنهائیان  کرمانشاه – خیابان امام – فروشگاه آقای تنهائیان  09185530060 کرمانشاه 
8 نمایندگی شریفی رامهرمز- خیابان دادگستری فروشگاه آریا  09163920401 خوزستان و ایلام 
9 نمایندگی شریفی اصفهان – خیابان مسجد سید – فروشگاه شریفی  09133144074 اصفهان 
10 نمایندگی دهقانی چهارمحال بختیاری- بلداجی- فروشگاه آقای دهقانی 09131132826  clic چهارمحال بختیاری 
11 نمایندگی سادات مشهد – بلوار مصلا – فروشگاه سادات  09155117336 خراسان و بلوچستان 
12 نمایندگی جعفری گیلان- منجیل  – فروشگاه آقای جعفری  09377720964 گیلان 
13  نمایندگی خزائی مازندران- آمل – امام زاده عبدالله – فروشگاه آقای خزائی  09119187982 مازندران 
14 نمایندگی مختاری و شایانی بوشهر- خورموج- شرکت قاسم ایران – آقایان مختاری و شایانی 09177741510    بوشهر
15  نمایندگی باستانی کرمان شهرک قدس – فروشگاه باستانی 09131455435   کرمان و هرمزگان 
16 نمایندگی بیت سعدی شیراز- امام زاده شاهچراغ – فروشگاه بیت سعدی  09173170624 فارس 
17  نمایندگی عباسی یزد – خیابان انقلاب اسلامی – فروشگاه آقای عباسی  09133842661   یزد 
18  نمایندگی دهشتی کردستان – سنندج فروشگاه آقای دهشتی  08337228025 کردستان 
19  نمایندگی زنجان  تبریز- بازارچه صاحب الامر – فروشگاه آقای سعید عزتی 09143157715  زنجان
20 نمایندگی کردستان عراق  عراق – کرکوک – فروشگاه آقای سمیر عادل    09148037504 کشور عراق

 برای استانهای فاقد نمایندگی و یا استانهای وابسته  نمایندگی فعال  پذیرفته میشود.