منشور اخلاقی و خط مشی

·        كاركنان گروه صنعتي باخیش مصمم هستند در كنار توسعه كمي، محصولات خود را با كيفيت مطلوب و به شيوه هاي مناسب در اختيار مشتريان قرار دهند .

·        گروه صنعتي باخیش در جهت افزايش رضايت ذينفعان و رسيدگي به شكايات و رعايت حقوق مصرف كنندگان گام بر مي دارد.

·        توسعه منابع انساني در جهت ترغيب و تشويق كاركنان براي مشاركت در بهبود مستمر از طريق فراهم آوردن فضاي مناسب كاري و آموزش هاي مستمر از اهداف گروه مي باشد

·        استفاده بهينه از منابع شامل : مواد اوليه، انرژي،نيروي انساني، منابع مالي از طريق اصلاح و بهينه سازي فرآيندها و كاهش ضايعات

·        افزايش سطح مقبوليت در جامعه و يكنواختي توزيع در سراسر كشور

·        افزايش سهم بازار اعم از داخلي و خارجي از طريق بررسي بازار و درك نيازها و جلب رضايت مشتري

·        كاركنان گروه صنعتي باخیش  بر اين باورند كه مشتريان سرمايه واقعي هستند در اين راستا ارتقاء سطح رضايت مشتريان از طريق مطالعه نيازها و سلائق آن ها و تحقق خواسته هايشان را سر لوحه امور خود مي دانند

·        كاركنان گروه صنعتي باخیش دريافت هرگونه انتقاد و نظر يا پيشنهاد از سوي مشتريان را ارج نهاده و از آن به عنوان زمينه ساز رشد و ارتقاء خود استقبال مي كنند و بر اين باورند كه مبناي ارزيابي فعاليت هاي آنان نظرات و ميزان رضايت مشتريان است